Terug

Kunt u mij behandelen bij een vergroeide rugwervel?

w hulsinga

Uit een mri is gebleken dat een vergroeide rugwervel bij mij de pijn veroorzaakt. Kunt U dat behandelen???


1 Antwoord

Antwoord van CHIROPRACTIE Daams te STEIN

Bij dit soort van klachten is het in eerste instantie van belang wat de aard is van de vergroeiing. Vaak is het het geval dat er sprake is van een functioneel probleen. Het kan dat dit puur door de vergroeiing veroorzaakt wordt maar er kunnen ook andere factoren een rol spelen bij de klachten. Een chiropractisch onderzoek kan hier eventueel een frisse kijk op geven. Zo doende is het zeer zeken een goed idee om een chiropractor eens naar uw rug te laten kijken waarbij het zeker aan te bevelen is om de uitslag van de mri scan of de scan zelf te bekijken. Het is naar mijn mening niet mogelijk om een definitief antwoord te geven zonder alle ins en outs te kennen.

 

hopelijk hebt u hier iets aan

 

mvg.  Sander Daams